Роганська громада
Харківський район, Харківська область

.

 

БЮДЖЕТ для ГРОМАДЯН

РОГАНСЬКОЇ ОТГ

 

Вступ

Про що цей буклет

 

Бюджет для громадян РОГАНСЬКОЇ ОТГ покликаний максимально спростити бюджетну інформацію для жителів ОТГ.

 

Сучасні вимоги суспільного середовища спрямовані на забезпечення підзвітності та високої відкритості діяльності інститутів влади, а отже прозорості бюджетних витрат.

 

Всі Ми - платники податків, на Наші гроші утримуються установи соціальної сфери, здійснюється транспортне обслуговування населення, розвивається житлово-комунальне господарство, будуються і капітально ремонтуються дороги і багато іншого. Ви регулярно відраховуєте в бюджет гроші і маєте право знати - чи ефективно вони витрачаються, на фінансування яких цілей направляються.

 

Шановні громадяни! Ви отримуєте реальну можливість участі в бюджетному процесі, а держава тим самим, реалізує демократичні принципи щодо своїх громадян не на словах, а на ділі. Адже чим більше людей будуть розуміти бюджетний процес, та будуть залучені до бюджетного процесу, тим вище буде результат.

Влада і суспільство готові до конструктивної співпраці заради загального блага.

 

Перед Вами бюджет РОГАНСЬКОЇ ОТГ на 2018 рік викладений простою мовою, спрощений для пересічних громадян, задля забезпечення  розуміння того, як бюджет впливає на Ваше життя.

 

Він спрямований не тільки на покращення сприйняття бюджетної інформації, алеще й просування підзвітності та прозорості управління публічними фінансами.

 

Інформація, надана в Бюджеті для громадян буде спонукати громадян до здійсненняконтролю за підзвітністю виборних представників та посадовців. Це буде сприятидоброму врядуванню та перевірці ефективності відповідності публічних бюджетів потребамгромадян.

 

Він надає людям можливість реалізувати їх право на громадський контрольдержавних представників, доступ до інформації та забезпечення якісних послуг.

 

Соціально-економічні показники розвитку, прогнози та пріоритети розвитку громади

 

З урахуванням досвіду у сфері середньострокового бюджетного планування при складані бюджету на 2018 рік в основу були покладені наступні стратегічні та операційні цілі розвитку громади.

 

Стратегічна ціль 1. Стабільна економіка, що сприяє подальшому розвитку промислових функцій на території громади

Стратегічна ціль 2. Місце доброго життя, що задовольняє освітні, культурні та рекреаційні потреби активних мешканців

Стратегічна ціль 3. Задоволення інфраструктурних потреб жителів та підприємців, що відповідають засадам енергоефективності 

Стратегічна ціль 4. Адміністрація, дружня до мешканців 

 

Для кожного із цих пріоритетів визначені операційні цілі, без яких жоден із цих пріоритетів соціально-економічного життя не мав би можливостей для подальшого розвитку.

 

(необхідно візуалізувати)

 

Стратегічна ціль1: Стабільна економіка, що сприяє подальшому розвитку промислових функцій на території громади

 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.1.: Збільшення числа нових підприємств через створення вигідних умов для інвестування на території громади.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.2.: Поліпшення співпраці з наявними забудовниками, а також створення в Роганській ОТГ умов для розвитку малого і середнього бізнесу, що базується на ендогенних ресурсах,та створення нових робочих місць.

 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.3.: Використання потенціалу Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва як центру науки і освіти.

 

 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.4.: Територія громади як місце концентрації різноманітних форм відпочинку і рекреації.

 

 

Стратегічна ціль2: Місце доброго життя, що задовольняє освітні, культурні і рекреаційні потреби активних мешканців

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.1.: Збільшення рівня суспільної довіри

 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2.: Задоволення освітніх і культурних потреб жителів на послуги на кожному етапі життя.

 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.3.: Задоволення потреб жителів у сфері медичних та соціальних послуг, охорони здоров’я, ведення здорового способу життя.

 

 

Стратегічна ціль3: Задоволення інфраструктурних потреб жителівта підприємців, що відповідають засадам енергоефективності

 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.1.: Ефективне поліпшення і розвиток дорожної і пішохідної інфраструктури, що забезпечить безпечний рух на території громади жителям і підприємцям.

 

 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ3.2.: Поліпшення естетики простору на території громади

 

 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3.: Розвиток системи про-екологічного управління відходами, а також управління стічними водами

 

 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.4.: Підтримка енергоефективності та відновлювальних джерел енергії

 

 

 

Стратегічна ціль 4. Адміністрація, дружня до мешканців

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 4.1.: Cтворення чітко діючих організаційних структур об’єднаної громади

 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 4.2.: Підвищення рівня співпраці з жителями і іншими місцевими партнерами

 

 

Вище вказані стратегічні та операційні цілі мають спільно утворити умови для покращення стандартів життя мешканців громади, а завдяки цьому - підвищити рівень задоволення від проживання на території громади. Тому важливим моментом являється визначення потенційних джерел фінансування цих заходів. Фактичні розміри бюджетів ОТГ свідчать про значне їх зростання, що позитивно відображається на зростанні можливостей ради Роганської ОТГ фінансувати передбачені заходи.


 Бюджетний процес

 

Для забезпечення виконання планів економічного і соціального розвитку нашої ОТГ необхідними є забезпечення запланованих процесів бюджетними коштами.

Існує два основні виміри системи управління місцевих бюджетів у часі. Це бюджетний цикл та бюджетний процес.

 

БЮДЖЕТНИЙ ЦИКЛ – це проміжок часу, що охоплює діяльність органів місцевого самоврядування починаючи з розробки необхідних показників для складання проекту НПА про бюджет, його розгляд і затвердження, виконання та складання, закінчуючи розглядом, затвердженням та оприлюдненням звітності про виконання відповідного бюджету. Для формування бюджетного циклу в сучасних умовах застосовується принцип «ковзкого планування».

В календарному 2018 році ми проходимо стадію звітування за бюджет 2017 року, планування та затвердження бюджету на 2019 рік, а також безпосереднього виконання бюджету поточного 2018 року

 

Як зазначалося, бюджетний період складає один рік, але бюджетний цикл охоплює ще приблизно два роки. У поточному році один бюджет складають, другий виконують, третій звітують. Отже, досконалий бюджетний календар охоплює близько трьох років - об'єкти, суб'єкти і навіть функції бюджету змінюються, а терміни проходження основних стадій бюджетного процесу залишаються майже без змін.

 

Для того, щоб розробити та виконати бюджет на певний рік необхідно пройти всі стадії Бюджетного процесу.

 

Поняття бюджетного циклу нерозривно пов’язане із поняттям БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ.

 

Бюджетний процес — це встановлений законодавством порядок складання, розгляду, затвердження бюджетів та їх виконання.

Бюджетний процес в Україні триває 1 календарний рік – з 01 січня по 31 грудня, повторюючись у тій самій послідовності щорічно.

 

Важливі терміни

 

Бюджет - це план використання грошових коштів для забезпечення виконання завдань і функцій, які здійснюються органами влади та місцевого самоврядування.

 

(необхідно візуалізувати)

Бюджет Складається із :

 • Надходжень (Доходів)

 • і Витрат (Видатків).

Доходи бюджету - це кошти зі збору податків, неподаткові надходження (напр, плата за адміністративні послуги), а також трансферти, власні надходження бюджетних установ.

Видатки бюджету - це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

 

Коли Доходи перевищують Видатки виникає таке поняття – як Профіцит Бюджету.

Коли Видатки перевищують Доходи виникає таке поняття – як Дефіцит Бюджету.

 

В Бюджеті громади є складові: загальний і спеціальний фонди.

 

(необхідно візуалізувати)

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД + СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД = БЮДЖЕТ

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ + ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ = ДОХОДИ

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ + ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ = ВИДАТКИ

 

 Міжбюджетні трансферти — кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого.

Дотація — доплата з державного бюджету задля збалансування бюджетів нижчих рівнів; різновид субсидії. Дотація – це безвідплатна, безповоротна допомога з бюджету вищого (як правило, з державного) рівня бюджету нижчому, яка не має цільового характеру та надається у випадку перевищення видатків над доходами.

Субвенція — це форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного, яка призначена для конкретно визначеної цілі/цілей. Субвенція є дотацією місцевим бюджетам з державного бюджету. Наприклад, субвенція на утримання закладів охорони здоров’я.

 

Важливою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів є бюджет розвитку.

Характерною особливістю бюджету розвитку є його виключно капітальне спрямування. Кошти бюджету розвитку є джерелом соціально-економічного розвитку регіонів, виконання інвестиційних проектів, будівництва, капітального ремонту та реконструкції об'єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства тощо. 

 

Прозорість означає, що врядування здійснюється таким чином, що вся змістовна та процедурна інформація доступна людям, а також прийняті міри для того, щоб ця інформація була зрозуміла людей, заохочуючи таким чином участь в прийнятті рішень органом врядування.

Підзвітність означає, що діяльність та рішення публічних управлінців є предметом нагляду з боку громадськості. Таким чином забезпечується гарантія того, що ініціативи органу врядування відповідають заявленим ним завданням, а також відповідають потребам громади, яка отримує від цього вигоду, таким чином сприяючи кращому врядуванню та зменшенню бідності (Світовий банк).

 


 

Звідки в бюджеті гроші

(весь розділ необхідно візуалізувати)

Доходи Роганської ОТГ на 2018 рік

Податкові надходження

 55,435 млн грн

Податки на доходи,

43,243 млн грн

 

Внутрішні податки на товари та послуги

1,970 млн грн

 

Місцеві податки

10,043 млн грн

 

Єдиний податок

5,415 млн грн

 

 

Неподаткові надходження

1,19 4 млн грн

Адміністративні збори та платежі,

42,0 тис грн

 

Плата за надання адміністративних послуг

22, 0 тис грн

 

Державне мито

12,0 грн

 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами

1,129 млн грн

 

Трансферти

29,793 млн грн

 

Освітня субвенція

17,764 млн грн

 

Медична субвенція

10, 508 млн грн

 

Дотації

1,520 млн грн

 

 

Всього Доходів запланованих в 2018 році  86, 423 млн грн.

 


 Куди ідуть гроші з бюджету

(весь розділ необхідно візуалізувати)

 

Видатки на утримання Роганської селищної ради  12,355 млн грн.

У т.ч. оплата праці 8,917 млн грн.

 

Видатки на Освіту

 

Видатки на Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

 

дошкільна освіта

12,206 млн грн

 

 

 

Загальна середня освіта  27,332 млн грн

позашкільна освіта

672, 0 тис грн

 

 

школи естетичного виховання 2,405 млн грн

 

компенсаційні виплати на пільговий проїзд

350,0 тис

грн

 

 

надання соціальних та реабілітаційних послуг

732,6 тис

грн

 

Оздоровлення та відпочинок дітей

100,0 тис грн

 

 

 

 

Видатки на Культуру  і мистецтво

 

 

 

Видатки на Фізичну культуру і спорт 

 

Забезпечення діяльності бібліотек 700,8 тис грн

 

 

 

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 3,355 млн грн

 

 

 

 

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 336, 3 тис грн

 

 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

 300,0 тис

грн

 

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

907,9 тис грн

 

 

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 700, тис грн

Організація благоустрою населених пунктів  2,226 млн грн

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 771,6 тис грн

Охорона навколишнього природного середовища 178,0 тис грн

 

Всього видатки бюджету Роганської ОТГ в 2018 році складають 86, 423 млн грн

 

Важлива інформація про фінансування заходів/проектів за окремими галузями

 

(необхідно візуалізувати)

 

 • Природоохоронна програма щодо покращення екологічного стану Роганської селищної ради на 2017- 2019 роки

 • 178 000 грн

 • Програму розвитку фізичної культури і спорту по Роганській селищній раді  на 2017-2019 роки

 •  

 • 300 000 грн

 • Програма розвитку культури по Роганській селищній раді на 2018рік

 •  

 • 50 000 грн

 • Програм   оздоровлення та літнього відпочинку дітей Роганської селищної  ради у 2018 році 

 •  

 • 100 000 грн

 • Програми позашкільного розвитку закладів освіти Роганської селищної ради на 2017-2019 роки

 •  

 • 50 000 грн

 • Програма економічного і соціального розвитку Роганської селищної обєднаної територіальної  громади на 2017-2018роки

 • 700 000 грн

 

 

Контактна інформація

 Відділ бухгалтерського обліку та фінансової  звітності Роганської ОТГ +38057 740-74-35